15 - 21 April, 2019
19. April
  • Titel: Karfreitag
    Beginn: Freitag, 19. April 2019 / Uhrzeit: (sofern angegeben)
    Ende: Freitag, 19. April 2019 / Uhrzeit: (sofern angegeben)
    Kategorie: Feiertage